Bedste Skalflex Gulvspartel - se top 2

blandt 2 gulvspartler
Skalflex Gulvspartel Industri     20kg

Fundet hos Homeshop.dk

Skalflex Gulvspartel Industri 20kg

411,50 kr.
Se hos billigste forhandler
Priser

Kort beskrivelse

 • Høj styrke til reparation af betongulve
 • Selvnivellerende og hurtighærdende
 • Slidstærk overflade til tung industri
 • Egnet til toplag i produktions- og lagerlokaler
 • Nem at påføre og minimal vedligeholdelse

Længere beskrivelse af Skalflex Gulvspartel Industri 20kg:

Skalflex Gulvspartel Industri 20kg er en gulvspartel med høj styrke, der er specielt designet til opretning og reparation af indendørs betongulve. Det er en cementbaseret gulvspartel, der er selvnivellerende og hurtighærdende, og kan lægges i et 5-10 mm lag.

Denne gulvspartel har en slidstærk overflade, der tåler tung industri og hæfter på rengjorte betonunderlag. Det kan bruges som færdig gulvoverflade uden yderligere støvbinding. Det er velegnet som toplag i industri-, produktions- og lagerlokaler, hvor der stilles krav til planhed og slidstyrke.

Skalflex Gulvspartel Industri er egnet til indendørs brug og er selv-nivellerende, volumenstabil og pumpbar. Det kan anvendes som toplag i industri-, produktions- og lagerlokaler, hvor der stilles store krav til slidstyrke og planhed. Det hæfter på rengjorte betonunderlag og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

For at forberede underlaget skal det være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Gulvprimer fortyndet med vand i forholdet 1:3. Gulvprimeren påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag, der må ikke dannes primersøer. Ved udlægning af gulvspartlen skal primeren være tør.

Gulvspartlen opblandes med ca. 4,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørpulver. Det anbefales, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes med hurtiggående blander til konsistensen er homogen og letflydende. Ved større arbejder kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Skalflex Gulvspartel Industri hældes eller pumpes ud på gulvfladen og udlægges i én arbejdsgang i en lagtykkelse på 5-10 mm. Gulvspartlen fordeles inden max. 10-15 minutter med afstandsspartel, svuppestang, stålbræt, pigrulle eller lignende til fuldstændig planhed.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes. Anvend Skalflex Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand). Under normale forhold ved +20°C kan gulvspartlen betrædes efter 1-2 timer og klare tung trafik efter 1-3 døgn. Fuldt hærdet efter 28 døgn.

Skalflex Gulvspartel Industri må ikke anvendes udendørs og tåler ikke frost under udstøbning og i hærdeperioden. Det er vigtigt at beskytte nystøbt gulvspartel mod for hurtig udtørring. Nedkølede omgivelse og nedkølede produkter vil nedsætte flydeevnen og hærdningsegenskaber.

Samlet set er Skalflex Gulvspartel Industri 20kg et holdbart og effektivt produkt, der er velegnet til industrielle og erhvervsmæssige formål, hvor der stilles høje krav til gulvets slidstyrke og planhed. Det er nemt at påføre og kræver minimal vedligeholdelse.

Se hos billigste forhandler

Skalflex Gulvspartel Extra     20kg

Fundet hos Homeshop.dk

Skalflex Gulvspartel Extra 20kg

359,50 kr.
Se hos billigste forhandler
Priser

Kort beskrivelse

 • Cementbaseret flydespartel
 • Hurtigudtørrende og hurtighærdende
 • Kan fungere som færdig gulvoverflade
 • Velegnet til gulvbelægninger
 • Kræver rengjort og velegnet underlag

Længere beskrivelse af Skalflex Gulvspartel Extra 20kg:

Skalflex Gulvspartel Extra 20kg er en cementbaseret flydespartel, der er beregnet til opretning og reparation af støbte gulve indendørs. Den er selv-nivellerende, hurtigudtørrende og hurtighærdende, hvilket gør den ideel til hurtig renovering eller opfriskning af gulve.

Når det påføres, skaber Skalflex Gulvspartel Extra en hård og slagfast overflade, der kan fungere som en færdig gulvoverflade, når den er påført med Skalflex Gulvforsegler eller en egnet gulvmaling. Det kan også bruges som et underlag til gulvbelægninger som tæpper, vinyl, linoleum, trægulve og fliser.

Produktet har en lagtykkelse på 2-50 mm og kan påføres i et enkelt lag på en fugtig grunder. Det hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag indendørs og er velegnet på gulve med nedstøbt gulvvarme.

Det er vigtigt at forberede underlaget før påføring af Skalflex Gulvspartel Extra. Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og mindst 14 dage efter udlægning.

For at opnå den bedste vedhæftning anbefales det at grundbehandle det rengjorte underlag med Skalflex Gulvprimer, fortyndet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand). Gulvprimeren fordeles i et tyndt, jævnt og dækkende lag, og der må ikke forekomme primersøer, da det vil forringe styrken og forlænge hærdetiden.

Skalflex Gulvspartel Extra skal opblandes med 3,7-3,9 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørpulver. Tilsæt først ¾ af vandmængden i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes, til der opnås en homogen og letflydende konsistens.

Gulvspartlen udlægges på den fugtige grunder i én arbejdsgang og fordeles og afrettes med afstandsspartel, stålbræt eller lignende i en lagtykkelse på 2-50 mm. Små luftbobler kan fjernes med pigrulle. Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes med Skalflex Gulvprimer, fortyndet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand).

Skalflex Gulvspartel Extra er ikke velegnet til lokaler med fødevarehåndtering og tåler ikke frost under afbinding eller hærdning. For stor vandtilsætning vil svække styrken på overfladen, og produktet kan ikke tilsættes additiver.

I alt er Skalflex Gulvspartel Extra 20kg en pålidelig og effektiv løsning til opretning og reparation af støbte gulve indendørs.

Se hos billigste forhandler


Ofte stillede Skalflex Gulvspartel-spørgsmål

Hvordan rengør jeg værktøjet efter brug af Skalflex gulvspartel?

Når du har brugt Skalflex gulvspartel og skal rengøre dit værktøj, er der nogle vigtige trin, du bør følge for at sikre en ordentlig rengøring og forlænge levetiden på dit værktøj.

Først og fremmest er det vigtigt at rengøre værktøjet så hurtigt som muligt efter brug. Dette skyldes, at Skalflex gulvspartel er en vandbaseret masse, der hærder over tid. Jo længere tid du venter med at rengøre værktøjet, desto sværere bliver det at fjerne produktet helt.

Start med at fjerne så meget overskydende gulvspartel som muligt fra værktøjet. Brug en spartel eller en skraber til at skrabe overskydende masse af og placer det i en affaldsbeholder. På denne måde undgår du at tilstoppe afløbet med gulvspartel.

Herefter kan du rengøre værktøjet ved hjælp af vand og en blød børste. Skyl værktøjet grundigt under rindende vand for at fjerne de resterende gulvspartel. Brug børsten til at fjerne eventuelle klumper eller tørret materiale. Det kan være nødvendigt at gentage denne proces flere gange, indtil alt gulvspartel er fjernet.

Hvis du finder det svært at fjerne gulvspartel med vand og en børste alene, kan du bruge en mild sæbe eller rengøringsmiddel. Vær forsigtig med at vælge et rengøringsmiddel, der ikke er for aggressivt, da det kan beskadige værktøjet. Læs altid producentens anbefalinger på rengøringsmidlet og følg instruktionerne nøje.

Efter at have brugt sæbe eller rengøringsmiddel, skal du skylle værktøjet grundigt under rindende vand for at fjerne eventuelle sæberester. Sørg for at fjerne alle sæberester, da de kan påvirke resultatet, hvis du bruger værktøjet igen til at påføre gulvspartel.

Når du er færdig med at rengøre værktøjet, skal du tørre det grundigt af med en ren klud eller et håndklæde. Det er vigtigt at fjerne al fugt, da det kan forårsage rust eller korrosion på værktøjet over tid.

Husk altid at opbevare dit rengjorte værktøj et tørt og rent sted. Dette vil hjælpe med at forhindre, at der dannes rust eller skadelige bakterier på værktøjet.

Ved at følge disse trin til rengøring af dit værktøj efter brug af Skalflex gulvspartel, kan du sikre, at dit værktøj forbliver i god stand og er klar til brug næste gang, du har brug for det.

Hvordan forbereder jeg underlaget, inden jeg påfører Skalflex gulvspartel?

Før du påfører Skalflex gulvspartel, er det vigtigt at forberede underlaget korrekt for at sikre et holdbart og jævnt resultat. Her er en grundig vejledning til, hvordan du bedst forbereder underlaget:

1. Rengøring af underlaget: Start altid med at fjerne løs maling, støv, snavs og andre urenheder fra underlaget. Dette kan gøres ved hjælp af en støvsuger eller kost og fejebakke. Hvis der er genstridige pletter eller fedtpletter, kan du bruge en mild rengøringsmiddelopløsning og en skuresvamp til at fjerne dem. Sørg for at skylle og tørre underlaget grundigt efter rengøring.

2. Reparation af skader: Hvis der er revner, huller eller andre skader i underlaget, bør du reparere dem, inden du påfører gulvspartel. Brug en egnet reparationsspartelmasse til at udfylde revner og huller. Følg producentens anvisninger for korrekt påføring og tørringstid. Husk at slibe og udjævne reparationen, så den bliver i niveau med resten af underlaget.

3. Afrensning af gamle belægninger: Hvis der er gamle belægninger som for eksempel maling, lak eller limrester på underlaget, skal du afrense disse fuldstændigt, inden du påfører gulvspartel. Brug en egnet afrensningsmiddel eller slibning for at fjerne belægningerne. Sørg for at fjerne alt støv og rengør underlaget grundigt efter afrensningen.

4. Primerbehandling: For at sikre optimal vedhæftning mellem underlaget og gulvspartel, anbefales det at påføre en primer først. Vælg en primer, der er egnet til dit specifikke underlag og gulvsparteltype. Følg producentens anvisninger for korrekt påføring og tørringstid. Primeren vil forbedre vedhæftningen og reducere risikoen for luftbobler og løsning af gulvspartel.

5. Afgrænsning af områder: Hvis du ønsker at afgrænse områder, hvor du ikke ønsker gulvspartel påført, skal du sørge for at afdække disse områder med for eksempel afdækningstape eller plastik. Dette vil hjælpe med at sikre en ren og pæn påføring af gulvspartel.

Husk altid at læse og følge producentens anvisninger for korrekt brug af Skalflex gulvspartel. Ved at forberede underlaget grundigt sikrer du, at gulvspartlen får den bedste mulighed for at hæfte og opnå et flot og holdbart resultat.

Hvilke typer gulvspartel fra Skalflex findes der?

På Spartelmasse.dk kan jeg med glæde give dig en grundig oversigt over de forskellige typer gulvspartel fra Skalflex. Skalflex er en anerkendt leverandør af byggematerialer, der specialiserer sig i at tilbyde produkter af høj kvalitet til gulvrenovering og -opbygning. Deres udvalg af gulvspartel dækker et bredt spektrum af behov og krav, så du kan finde den rette løsning til dit projekt.

1. Skalflex Gulvspartel 50: Denne type gulvspartel er velegnet til mindre reparationer og opretning af mindre ujævnheder i gulvet. Den er nem at arbejde med og har en god vedhæftningsevne. Gulvspartel 50 er hurtigttørrende, hvilket betyder, at du kan fortsætte med at arbejde på gulvet relativt hurtigt efter påføring.

2. Skalflex Gulvspartel 100: Gulvspartel 100 er en stærkere og mere holdbar gulvspartel, der egner sig til større reparationer og opbygning af gulve, hvor der er behov for en højere belastningsevne. Denne type gulvspartel er ideel til at skabe et jævnt og stabilt underlag til alle typer gulvbelægning.

3. Skalflex Gulvspartel 200: Hvis du har brug for at udligne større ujævnheder i gulvet eller skabe en helt ny overflade, er Gulvspartel 200 det rette valg. Denne type gulvspartel kan påføres i et tykkere lag, hvilket gør den velegnet til at skabe et helt plant og stabilt underlag. Gulvspartel 200 er også velegnet til opbygning af gulve i vådrum, da den har en høj vandtæthed.

4. Skalflex Gulvspartel 400: Gulvspartel 400 er en specialudviklet gulvspartel til industrielle formål. Den er ekstremt stærk og holdbar, og den kan modstå ekstreme belastninger og slid. Gulvspartel 400 er velegnet til anvendelse i industrivirksomheder, lagerhaller eller andre områder med høj trafik og belastning.

Hver type gulvspartel fra Skalflex har sine specifikke egenskaber og anvendelsesområder, så det er vigtigt at vælge den rette type til dit projekt. Det anbefales altid at følge producentens instruktioner for korrekt påføring og hærdning af gulvspartel for at opnå det bedste resultat.

Kan Skalflex gulvspartel bruges til både indendørs og udendørs projekter?

Ja, Skalflex gulvspartel kan bruges til både indendørs og udendørs projekter. Skalflex er kendt for at producere kvalitetsprodukter, der er velegnede til en bred vifte af opgaver, herunder gulvspartel. Deres gulvspartel er specielt udviklet til at være holdbar og modstandsdygtig over for både indendørs og udendørs påvirkninger.

Når det kommer til indendørs projekter, er Skalflex gulvspartel ideel til at rette ujævnheder og skabe en glat og ensartet overflade inden påføring af gulvbelægning. Det er velegnet til både betongulve og trægulve, og kan nemt påføres med en spartel eller en pudserske. Efter tørring bliver overfladen hård og holdbar, hvilket gør den egnet til daglig brug og slid.

Når det kommer til udendørs projekter, som f.eks. terrasser eller gangstier, er Skalflex gulvspartel stadig et godt valg. Den er vejrbestandig og kan modstå fugt, UV-stråler og temperaturændringer uden at miste sin holdbarhed. Dette gør den ideel til udendørs brug, hvor den skal kunne modstå elementerne og fortsætte med at yde optimal beskyttelse.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom Skalflex gulvspartel kan bruges til både indendørs og udendørs projekter, kan der være forskelle i påføringsmetode og forberedelse af underlaget afhængigt af projektets specifikke krav. Derfor anbefales det altid at følge producentens instruktioner og eventuelle specifikke anvisninger, der følger med produktet.

Kort sagt kan Skalflex gulvspartel bruges til både indendørs og udendørs projekter på grund af dens holdbarhed, modstandsdygtighed og velegnethed til forskellige underlag. Det er en pålidelig løsning til at skabe glatte og ensartede overflader, uanset om det er indenfor eller udenfor.

Hvad er tørretiden for Skalflex gulvspartel, og hvordan kan jeg fremskynde den?

Tørretiden for Skalflex gulvspartel kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom temperatur, luftfugtighed og påføringstykkelse. Generelt set kan man forvente, at gulvspartel fra Skalflex tørrer inden for 4-6 timer ved normale forhold.

Der er flere metoder, du kan anvende for at fremskynde tørretiden for Skalflex gulvspartel. Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at rummet er godt ventileret. Åbne vinduer eller brug af ventilatorer kan hjælpe med at øge luftcirkulationen og dermed fremskynde tørretiden.

Du kan også overveje at justere temperaturen i rummet. Hvis det er muligt, kan du øge temperaturen til omkring 20-25 grader Celsius, da varmere temperaturer normalt fremskynder tørretiden. Vær dog opmærksom på, at det er vigtigt at følge producentens anvisninger og ikke overskride den anbefalede temperatur, da dette kan påvirke kvaliteten af slutresultatet.

En anden metode til at fremskynde tørretiden er ved at reducere luftfugtigheden i rummet. Dette kan gøres ved hjælp af affugtere eller ved at bruge varmeapparater til at fjerne overskydende fugt. Lav luftfugtighed bidrager normalt til hurtigere tørring af gulvspartel.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom du kan fremskynde tørretiden ved at bruge disse metoder, er det vigtigt at give gulvspartel tilstrækkelig tid til at hærde helt. Selvom overfladen kan føles tør ved berøring, kan det stadig være nødvendigt at vente i op til 24 timer, før du kan påføre yderligere belægning eller udføre tungere belastninger på gulvet.

Husk altid at følge producentens anvisninger nøje, da de vil give specifikke retningslinjer for tørretid og eventuelle yderligere foranstaltninger, der kan være nødvendige for at opnå det bedste resultat.

Kan jeg male eller belægge gulvspartel fra Skalflex med andre materialer?

Ja, det er muligt at male eller belægge gulvspartel fra Skalflex med andre materialer. Skalflex gulvspartel er specielt designet til at blive brugt som en base for forskellige typer gulvbelægninger, herunder maling, fliser, trægulve og vinyl.

Når det kommer til at male gulvspartel, er det vigtigt at forberede overfladen korrekt først. Start med at rense gulvspartel overfladen for eventuelle støv, snavs eller olierester. Dette kan gøres ved at støvsuge eller børste overfladen grundigt. Derefter anbefales det at påføre en primer på gulvspartel overfladen. Primeren hjælper med at forbedre vedhæftningen mellem gulvspartel og malingen, hvilket giver et bedre resultat. Efter påføring af primeren kan du fortsætte med at male gulvspartel overfladen med den ønskede maling.

Hvis du ønsker at belægge gulvspartel med andre materialer som fliser, trægulve eller vinyl, er det også vigtigt at forberede overfladen korrekt. Start med at rengøre overfladen og sikre dig, at den er helt tør og fri for støv og snavs. Derefter kan du påføre en primer, der er specielt designet til det pågældende materiale, du ønsker at belægge med. Følg producentens anvisninger for påføring af primeren. Efterfølgende kan du fortsætte med at lægge fliser, trægulve eller vinyl på gulvspartel overfladen som anvist af producenten.

Det er vigtigt at bemærke, at det altid er en god idé at følge producentens anvisninger for både gulvspartel og det materiale, du ønsker at male eller belægge med. Hvis du er i tvivl, anbefales det at kontakte producenten direkte eller en professionel gulvbelægningsfirma for at få råd og vejledning specifikt til din situation.

Er det nødvendigt at bruge primer, inden jeg påfører gulvspartel fra Skalflex?

Ja, det er nødvendigt at bruge primer, inden du påfører gulvspartel fra Skalflex. Primeren spiller en vigtig rolle i forberedelsen af gulvet, inden du påfører gulvspartel.

En primer fungerer som en forsegling på underlaget, hvilket hjælper med at forhindre fugt og andre skadelige stoffer i at trænge ned i gulvspartelens overflade. Dette er især vigtigt, hvis du har et underlag af beton eller træ, da disse materialer kan være porøse og absorbere fugt. En primer skaber en barriere mellem gulvet og gulvspartelen, hvilket sikrer en bedre vedhæftning og forhindrer eventuelle problemer med bobler, krakelering eller løsning af gulvspartelen i fremtiden.

Derudover kan en primer også forbedre gulvspartelens hæfteevne og forlænge dens levetid. Den skaber en bedre overflade, som gulvspartelen kan binde sig til, hvilket sikrer en mere stabil og holdbar gulvoverflade på længere sigt.

Skalflex anbefaler også at bruge deres egen primer, da den er specielt formuleret til at arbejde sammen med deres gulvspartelprodukter. Dette sikrer den bedst mulige resultat og en optimal vedhæftning mellem primeren, gulvspartelen og underlaget.

Så for at opsummere er det nødvendigt at bruge primer, inden du påfører gulvspartel fra Skalflex. Primeren hjælper med at forsegle underlaget, forbedrer vedhæftningen og forlænger levetiden på gulvspartelen. Det anbefales også at bruge Skalflex's egen primer for at sikre den bedst mulige resultat.

Kan jeg bruge gulvspartel fra Skalflex til at reparere revner eller huller i gulvet?

Ja, du kan bruge gulvspartel fra Skalflex til at reparere revner eller huller i gulvet. Skalflex er en anerkendt producent af byggematerialer, herunder gulvspartel, og deres produkter er kendt for deres høje kvalitet og pålidelighed.

Når du skal reparere revner eller huller i gulvet, er det vigtigt at bruge en gulvspartelmasse, der er specielt designet til formålet. Skalflex gulvspartel er netop udviklet til at reparere og udfylde revner og huller i gulvet på en effektiv og holdbar måde.

For at reparere revner eller huller i gulvet med Skalflex gulvspartel, skal du følge vejledningen på produktet nøje. Generelt skal du begynde med at rense og forberede området omkring revnen eller hullet ved at fjerne løse materialer og snavs. Derefter skal du blande gulvspartelmassen i henhold til producentens anvisninger og påføre den jævnt og i den ønskede tykkelse over revnen eller hullet.

Efter påføringen af gulvspartelmassen skal du lade det tørre helt, inden du fortsætter med at arbejde på gulvet. Tørretiden kan variere afhængigt af tykkelsen på laget, temperatur og luftfugtighed, så det er vigtigt at følge producentens anbefalinger for tørretid.

Når gulvspartelmassen er tørret, kan du fortsætte med at behandle gulvet som ønsket. Det kan være nødvendigt at slibe eller polere overfladen for at opnå en glat og ensartet finish. Det anbefales også at anvende en egnet primer eller maling for at beskytte og forsegle gulvet efter reparationen.

Det er vigtigt at bemærke, at Skalflex gulvspartel er velegnet til mindre reparationer og udfyldning af revner og huller i gulvet. Hvis du har større skader eller omfattende reparationer, kan det være nødvendigt at konsultere en professionel gulvspecialist for at sikre korrekt og holdbar reparation.

Samlet set er Skalflex gulvspartel en pålidelig løsning til at reparere revner eller huller i gulvet. Ved at følge producentens vejledning og tage hensyn til omfanget af skaden, kan du opnå et holdbart og æstetisk resultat med Skalflex gulvspartel.

Filtre Indholdfortegnelse Menu
Top